Dijous, 28 de Gener de 2021 - 07:05


Decessos


(i) Desplegar informació

    DADES GENERALS

Data efecte:  
Oferta vinculada a (i):  
 
Nombre persones a assegurar:
Codi Postal (*):  
(*) camps obligatoris


    DADES DELS ASSEGURATS

Nom de l'assegurat Data naixement Sexe Tipus servei (i) Capital (i)

   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €


   
Home
Dona
   €

Trasllat voluntari (i):
No
Si

Zona trasllat: Capital assegurat:  €
    COBERTURES OPCIONALS (per a tota la pòlissa) (i)

Vol Nínxol?:
Si
No
Capital:  
Vol Làpida?:
Si
No
Capital:  
Vol Columbari?:
Si
No
Capital: