Dijous, 28 de Gener de 2021 - 06:43


Baixa laboral - Vida - Accidents : Especial sector sanitari    DADES GENERALS

Data efecte:  


    Assegurat 1

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi

Codi Postal (*):  
 
 
Prestacions i capitals assegurats Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Mútua Protecció Vida Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per malaltia    
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Professional per malaltia    
Incapacitat Permanent Professional per accident
Mort per malaltia    

Mútua Protecció Accidents Personal Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per accident    *  
Incapacitat Permanent Parcial per acc.(% s/barem)
Contagi professional VIH    *  
Contagi professional Hepatitis B, C i D    *  
Diagnòstic per infart      
Mort per accident    *  

Protecció Baixa Sanitari
Baixa laboral    
Dies franquícia
0
4
7
15
30

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, en cap cas serà acumulable.
(*) camps obligatoris


    Assegurat 2

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi

Codi Postal (*):  
 
 
Prestacions i capitals assegurats Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Mútua Protecció Vida Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per malaltia    
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Professional per malaltia    
Incapacitat Permanent Professional per accident
Mort per malaltia    

Mútua Protecció Accidents Personal Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per accident    *  
Incapacitat Permanent Parcial per acc.(% s/barem)
Contagi professional VIH    *  
Contagi professional Hepatitis B, C i D    *  
Diagnòstic per infart      
Mort per accident    *  

Protecció Baixa Sanitari
Baixa laboral    
Dies franquícia
0
4
7
15
30

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, en cap cas serà acumulable.
(*) camps obligatoris


    Assegurat 3

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi

Codi Postal (*):  
 
 
Prestacions i capitals assegurats Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Mútua Protecció Vida Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per malaltia    
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Professional per malaltia    
Incapacitat Permanent Professional per accident
Mort per malaltia    

Mútua Protecció Accidents Personal Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per accident    *  
Incapacitat Permanent Parcial per acc.(% s/barem)
Contagi professional VIH    *  
Contagi professional Hepatitis B, C i D    *  
Diagnòstic per infart      
Mort per accident    *  

Protecció Baixa Sanitari
Baixa laboral    
Dies franquícia
0
4
7
15
30

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, en cap cas serà acumulable.
(*) camps obligatoris


    Assegurat 4

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi

Codi Postal (*):  
 
 
Prestacions i capitals assegurats Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Mútua Protecció Vida Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per malaltia    
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Professional per malaltia    
Incapacitat Permanent Professional per accident
Mort per malaltia    

Mútua Protecció Accidents Personal Sanitari
Incapacitat Permanent Absoluta per accident    *  
Incapacitat Permanent Parcial per acc.(% s/barem)
Contagi professional VIH    *  
Contagi professional Hepatitis B, C i D    *  
Diagnòstic per infart      
Mort per accident    *  

Protecció Baixa Sanitari
Baixa laboral    
Dies franquícia
0
4
7
15
30

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, en cap cas serà acumulable.
(*) camps obligatoris