Divendres, 12 de Juliol de 2024 - 16:45


Baixa laboral - Vida - Accidents


DADES PERSONALS

Informació bàsica sobre protecció de dades: Responsable del tractament: MÚTUA DE TERRASSA MPS (L'ASSEGURADORA). Finalitat del tractament: gestió de les consultes dels usuaris, atenció de les seves sol.licituds, enviament de comunicacions comercials. Base legal pel tractament: L'autorització de l'usuari mitjançant l'acceptació de la present política de protecció de dades. Destinataris de les dades: no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal. Drets: per exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió així com d'altres drets reconeguts a la normativa pot enviar un correu a dpd@mutuaterrassa.cat. Per a més informació i com exercir els seus drets pot consultar la nostra política complerta de protecció de dades a: Política General de Privacitat
He llegit i accepto Política General de Privacitat    DADES GENERALS

Data efecte:  


    Assegurat 1

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi
Compte aliè

Codi Postal (*):  
(*) camps obligatoris
 
 
 
Prestacions i capitals assegurats   Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Protecció Vida
Mort per qualsevol causa    
Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol causa    

Protecció Accidents
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Parcial per accident (% segons barem)
   
 
Mort per infart de miocardi o cerebrovascular    
Mort per accident    

Protecció Baixa
Incapacitat temporal    
Tipus I.T.:
Qualsevol causa
Malaltia
Accidents

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, per a les prestacions de vida i accidents, en cap cas serà acumulable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    Assegurat 2

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi
Compte aliè

Codi Postal (*):  
(*) camps obligatoris
 
 
 
Prestacions i capitals assegurats   Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Protecció Vida
Mort per qualsevol causa    
Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol causa    

Protecció Accidents
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Parcial per accident (% segons barem)
   
 
Mort per infart de miocardi o cerebrovascular    
Mort per accident    

Protecció Baixa
Incapacitat temporal    
Tipus I.T.:
Qualsevol causa
Malaltia
Accidents

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, per a les prestacions de vida i accidents, en cap cas serà acumulable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    Assegurat 3

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi
Compte aliè

Codi Postal (*):  
(*) camps obligatoris
 
 
 
Prestacions i capitals assegurats   Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Protecció Vida
Mort per qualsevol causa    
Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol causa    

Protecció Accidents
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Parcial per accident (% segons barem)
   
 
Mort per infart de miocardi o cerebrovascular    
Mort per accident    

Protecció Baixa
Incapacitat temporal    
Tipus I.T.:
Qualsevol causa
Malaltia
Accidents

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, per a les prestacions de vida i accidents, en cap cas serà acumulable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    Assegurat 4

Nom:  
Data naixement:   Sexe:
Home
Dona

Professió:
Treballa per:
Compte propi
Compte aliè

Codi Postal (*):  
(*) camps obligatoris
 
 
 
Prestacions i capitals assegurats   Capital contractat   Indemnització total a percebre*
Protecció Vida
Mort per qualsevol causa    
Incapacitat Permanent Absoluta per qualsevol causa    

Protecció Accidents
Incapacitat Permanent Absoluta per accident
Incapacitat Permanent Parcial per accident (% segons barem)
   
 
Mort per infart de miocardi o cerebrovascular    
Mort per accident    

Protecció Baixa
Incapacitat temporal    
Tipus I.T.:
Qualsevol causa
Malaltia
Accidents

Hospitalització    

*La indemnització total a percebre, segons causa del sinistre, per a les prestacions de vida i accidents, en cap cas serà acumulable.